Digital Video Broadcasting Software for watching digital TV and listening to radio channels

Strona rejestracyjna

Witamy w usłudze uniwersalnego rejestrowania / aktualizacji oprogramowania Prog.
Obsługiwane produkty: Prog Media Server Pro / duży, Prog Server Pro / małe, ProgDVB, ProgDVB + ProgTV, ProgNetTV, ProgTV, SD MPEG-2 Encoders pack.


Zarejestrować
Kliknij link, aby zarejestrować nową kopię i uzyskać kod aktywacyjny.
Zaktualizuj kod aktywacyjny
Kliknij łącze, aby zaktualizować kod aktywacyjny zarejestrowanej kopii.
Spróbuj więcej
Kliknij link, aby uzyskać 7-dniowy klucz testowy.


Chcesz używać takiego serwera aktywacyjnego do swojego oprogramowania? Skontaktuj się ze mną